Opdateret 16. april 2018

Introduktion til den nye fællesoffentlige Strategi for digital sundhed

banner

 

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner afholder den 2. maj 2018 et introduktionsseminar om den nye fællesoffentlige Strategi for digital sundhed 2018-2022. Dagen afholdes i Odense kl. 13-16 og er gratis.

Dagen byder på en indføring i strategien og dens indsatsområder og giver desuden mulighed for at høre nærmere om, hvordan flere af initiativerne udmøntes i praksis.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på: https://www.conferencemanager.dk/digitalsundhed2018-2022