Opdateret 6. april 2021

Invitation til MedCom12-webinarer

Hen over foråret vil MedCom afholde tre spændende webinarer, som du er inviteret til. Webinarerne vil omhandle allerede igangsatte aktiviteter inden for MedComs 12. projektperiode (2021-2022).

MedComs Praksis-/laboratorieteam og Kommuneteam inviterer dig med indenfor i MedCom-universet, og vil på webinarerne fortælle om aktuelle MedCom12-projekter inden for henholdsvis almen praksis- og kommuneområdet. Udnyt desuden muligheden for at blive opdateret på MedComs spændende moderniseringsrejse af standarder og infrastruktur samt få muligheden for at stille og få svar på dine spørgsmål. Ved hvert webinar vil MedCom-direktør Lars Hulbæk byde velkommen og kort opridse visionen og planerne for MedComs 12. projektperiode, hvorefter projekterne vil blive gennemgået af vores egne MedCom-konsulenter.

Du kan læse mere og tilmelde dig følgende tre webinarer via nedenstående links:

  1. Projekter vedr. praksissektoren og laboratorier: den 21. april kl. 10.00-11.45 - https://medcom.nemtilmeld.dk/33/
  2. Kommune: den 26. april kl. 13.00-15.15 - https://medcom.nemtilmeld.dk/34/
  3. Modernisering: den 12. maj kl. 10.00-12.00 - https://medcom.nemtilmeld.dk/35/