Opdateret 14. januar 2019

Invitation til SDN-temadag 2018

banner

 

MedCom afholder SDN-temadag d. 22.11.2018 kl. 9.30 - 15.30 på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.

Formål med dagen er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) og videoknudepunktet (VDX) som en service på SDN - samt skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forretningsmæssige behov hos de tilsluttede parter. For inspiration og til understøttelse af dialogen vil der være oplæg fra samarbejdsparter og nationale initiativer bl.a. med relevans for SDN.

Temadagen henvender sig primært til sikkerheds- og netværksansvarlige, it-medarbejdere fra regioner, kommuner, it-leverandører og andre organisationer med tilknytning til sundhedssektoren med interesse i brug, drift og videreudvikling af SDN og aftalesystemet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest den 12. november 2018 på https://medcom.nemtilmeld.dk/22/