Opdateret 7. november 2019

Invitation til SDN-temadag 2019

Formål med dagen er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) og videoknudepunktet (VDX) som en service på SDN - samt skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forretningsmæssige behov hos de tilsluttede parter.

For inspiration og til understøttelse af dialogen vil der være oplæg fra samarbejdsparter og nationale initiativer bl.a. med relevans for SDN.

Temadagen henvender sig primært til sikkerheds- og netværksansvarlige, it-medarbejdere fra regioner, kommuner, it-leverandører og andre organisationer med tilknytning til sundhedssektoren med interesse i brug, drift og videreudvikling af SDN og aftalesystemet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest fredag, den 22. november 2019 på https://medcom.nemtilmeld.dk/27/ 

Se programmet for dagen her