Opdateret 20. januar 2020

ISO-certificering: MedComs kvalitetsstyringssystem

 

Den 24. maj blev en audit af MedComs ISO9001:2015-baserede kvalitetsstyringssystem for ”test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder” gennemført.
Konklusionen på auditten var, at MedCom lever op til standarden.

I 2015 begyndte MedCom processen hen imod en ISO-certificering af MedComs kvalitetsstyringssystem indenfor test og certificering af IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Ønsket om en certificering udsprang af et behov for at imødekomme en øget anvendelse af MedComs standarder og den øgede test- og certificeringsaktivitet dette medfører. MedCom ønsker en mere professionel, ensartet og transparent håndtering af test og certificering samt at minimere procesfejl og fokusere på løbende forbedringer. Et ISO-certificeret kvalitetsstyringssystem skal være med til at sikre dette.

MedComs kvalitetsstyringssystem tager udgangspunkt i guidelines fra EU-projektet Antilope, som MedCom var koordinator for i 2013-2015. MedCom har altså med succes implementeret resultaterne af et EU projekt i daglig drift og samarbejde med sundhedsvæsenets IT-leverandører.

DNV GL Business Assurance Denmark A/S udførte certificeringen. Se certificatet (pdf).

Læs mere om MedComs kvalitetsstyringssystem.

 Illustration af ISO-certificat