Opdateret 18. november 2022

KMD A/S er med EOJ-systemet KMD Nexus MedCom Certificeret

KMD Nexus er godkendt til at kunne:

  • Modtage Aftaler (APD-DK version 2.0.1)

Med MedCom-certificeringen og Sundhedsdatastyrelsens godkendelse af overholdelse af forretningsregler og tekniske spilleregler for tilslutning til NSP kan kunderne/brugerne af KMD Nexus hente aftaler ned, så der kan dannes et overblik over borgerens aftaler i sundhedsvæsenet. Selve certificeringen af aftaler blev afviklet og godkendt tilbage i august 2021, men grundet behov for en teknisk afklaring vedr. modtagelse fra infrastrukturen, er nyheden omkring KMD’s certificering først blevet publiceret nu.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter.