Opdateret 1. maj 2018

Kom til inspirationsseminar om Blockchain 30. maj


INVITATION TIL INSPIRATIONSSEMINAR OM BLOCKCHAIN I SUNDHEDSSEKTOREN

Region Syddanmark inviterer i samarbejde med MedCom og Syddanske Forskerparker alle interesserede til et spændende inspirationsseminar om Blockchain-teknologi i sundhedssektoren.

Blockchain-teknologien har igennem det sidste års tid fået stor opmærksomhed, i særdeleshed i forbindelse med bitcoin og andre kryptovalutaer, men teknologien er og kan favne meget dybere end det – bl.a. I forbindelse med sikring af data og anonymitet.

Den danske sundhedssektor opsamler store mængder data om hver enkelt borger og patient, som potentielt kan bruges til både forebyggelse af sygdom og indlæggelser og mere målrettet behandling til den enkelte patient. De samme data skaber dog også udfordringer i forhold til data- og patientsikkerhed, og der er i den forbindelse blevet peget på Blockchain-teknologien som en oplagt teknologi til at skabe sikkerhed omkring personfølsomme data.

Inspirationsseminarets omdrejningspunkt bliver således anvendelse af Blockchain-teknologi i en sundhedsmæssig kontekst. Formålet med dagen er at give en introduktion til Blockchain-teknologien, at informere om- og diskutere mulighederne og begrænsningerne ved anvendelse af Blockchain i sundhedssektoren på både patientdata og supply-chain niveau, herunder drøftelser af de juridiske og etiske perspektiver i teknologien.

Gennem dagen vil oplægsholdere gøre os en del klogere på teknologien og komme med user-cases og vinkler på de praktiske, juridiske og etiske aspekter, muligheder og udfordringer Blockchain-teknologien fører med sig.

Blockchain-teknologien er et voksende netværk af blokke – en slags elektroniske kasser fyldt med informationer forbundet med kryptografiske kæder. Hver blok indeholder en henvisning til den foregående blok, hvilket gør det næsten umuligt for personer at hacke eller ændre oplysninger, hvilket giver en indbygget sikkerhed.

Det er gratis at deltage i dagen, og tilmelding foretages via dette link https://blockchain.nemtilmeld.dk/1/

Her vil dagens program og navne på oplægsholdere også løbende blive opdateret.