Opdateret 1. juli 2021

Kommunal adgang til SOR

Kommunerne får adgang til selv at administrere organisatoriske enheder i SOR.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister, SOR, anvendes til stadigt flere formål. I forbindelse med kommunernes implementering af aftaleoversigten, som er en del af Et Samlet Patientoverblik, er det et krav, at kommunernes registreringer i SOR er retvisende og opdaterede på et detaljeret niveau.

Ændringer i SOR for kommunerne er hidtil blevet håndteret af Sundhedsdatastyrelsen, som udfører ændringerne efter anmodning fra kommunerne. Det har dog vist sig at være en tung arbejdsgang for både kommunerne og Sundhedsdatastyrelsen, hvorfor der nu er åbent for, at kommunerne selv kan administrere egne organisatoriske SOR-enheder.

MedCom har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen afholdt undervisningswebinarer for de første 16 kommuner, som har udpeget lokale SOR-administratorer i egen kommune. Du kan se hvilke kommuner på billedet ovenover. 

De resterende kommuner modtager snarest brev fra KL om udpegning af SOR-ansvarlige i kommunen, og der vil blive planlagt nye undervisningsforløb i det tidlige efterår.