Opdateret 27. maj 2022

Kommuner kan nu få direkte adgang til Sundhedsjournalen

I august 2021 bragte vi nyheden om succes-pilotafprøvningen af den kommunale knapløsning til Sundhedsjournalen, og vi har nu nået næste skridt. De kommunale fagsystemer: Netcompany (Modulus), Dedalus (Vitae Suite), Systematic (Cura) og KMD (Nexus) er nemlig alle testet og godkendt til at kunne tilgå knapløsningen fra eget EOJ-system til Sundhedsjournalen.

Det betyder, at kommunerne nu har mulighed for, via deres fagsystem, at få direkte adgang til Sundhedsjournalen via knapløsningen. Dermed vises sundhedspersoner med en behandlingsrelation de relevante patientoplysninger, som Sundhedsjournalen stiller til rådighed, og kommunerne får hurtigere og mere korrekt viden samt kan igangsætte borgerens behandling omgående. Med knapløsningen får kommunerne adgang til følgende datakilder: Journaler, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, FMK, vaccinationer, aftaler og stamkort.

Den kommunale adgang, som er et delprojekt i Sundhedsjournal 3.0-projektet, har længe været efterspurgt af mange kommunale parter, hvilket altså nu er muligt. Du kan læse mere om projektet på projektsiden.

Der er sendt information ud til alle kommuner omkring bestilling af knapløsningen hos egen leverandør, håndtering af sundhedsdata, auditering og brugervejledning. Du kan også læse mere herom på denne informationsside

Har du brug for yderligere information, eller er der dukket spørgsmål op, så er du velkommen til at kontakte konsulent Karina Hasager Hedevang på khs@medcom.dk eller Iben Søgaard på ibs@medcom.dk.