Opdateret 26. november 2019

Kommunikation og datadeling mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis

Deloitte har på opdrag fra MedCom gennemført en analyse af eksisterende arbejdsgange og kommunikationsflow med udgangspunkt i samarbejdet mellem kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

Samarbejdet, og kommunikationsflow, er kortlagt på tværs af udvalgte akutfunktioner og lægepraksis.

Læs om resultaterne fra kortlægningen, samt behov, ønsker og forbedringsmuligheder, i rapporten 'Akutfunktionen & almen praksis: Kommunikation & datadeling på tværs'

MedCom arbejder nu videre med, de af rapporten, afledte resultater. MedCom har fokus på at konkretisere tiltag, som kan understøtte den digitale kommunikation mellem parterne. I forbindelse hermed sparrer MedCom med den nedsatte projektgruppe for kommunale akutfunktioner.

Rapporten er gennemført i regi af projektet ’Kommunikation med Kommunale Pleje’, som er en del af programmet for Digital Almen Praksis. Læs mere om projektet, og find medlemmerne i den nedsatte projektgruppe her