Opdateret 14. januar 2019

Konference om ”Evaluering af PRO i almen praksis"

banner

 

MedCom afholder konferencen ”Evaluering af PRO i almen praksis”, tirsdag den 5. februar 2019 kl. 13.00-17.00 i Odense Congress Center.

Siden juni 2016 har almen praksis i laboratorierekvireringssystemet WebReq haft fri adgang til elektronisk at anvende og bestille patientrapporterede oplysninger (PRO) og hjemmemålinger fra patienter via WebPatient.

Godt 65 % i almen praksis anvender i dag elektronisk understøttelse af PRO-skemaer.

Læs eventuelt mere om PRO i almen praksis

Formålet med konferencen er at præsentere status på udbredelse af PRO i almen praksis, brugerdebat mellem praksis og borgere om gevinster og udfordringer ved PRO samt resultater fra den nationale evaluering af de praktiserende lægers, klinikpersonalet og patienternes brug og anvendelse af elektroniske PRO-skemaer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest den 22. januar 2019 på https://medcom.nemtilmeld.dk/23/  

Vi gør opmærksom på, at konferencens sessioner filmes med henblik på offentliggørelse på MedComs hjemmeside.