Opdateret 12. marts 2021

KontaktLæge-appen kan nu anvendes på iPads, tablets samt iPhones og androidmobiltelefoner

MedCom har i 2021 projektet KontaktLæge, som har til formål at bidrage med implementeringshjælp til kommuners anvendelse af KontaktLæge-appen. Projektet har endvidere fokus på de praktiserende lægers anvendelse af det virtuelle venteværelse. 

 KontaktLæge-logoKontaktLæge-appen kan nu anvendes på iPads/tablets samt iPhones/androidmobiltelefoner.

Med appen "KontaktLæge" kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne hjælpe borgere, der ikke har eller kan anvende NemID med at starte en videokonsultation med egen læge. Det er den praktiserende læge, som vurderer, om en konsultation kan afholdes via video. I det virtuelle venteværelse ser den praktiserende læge borgere, som er klar til en videokonsultation via de to apps "minLæge" og "KontaktLæge". 

Der er flere fordele ved at anvende KontaktLæge-appen, fx:

  • Smitterisikoen nedsættes for både borger og læge
  • Sårbare og udsatte borgere får hjælp til at gennemføre konsultationen hos deres læge
  • Borgere spares for transporttid til konsultation hos lægen. Specielt borgere med nedsat mobilitet har gavn af dette.

Alle kommuner kan få hjælp til at komme i gang med at anvende KontaktLæge-appen. 

Læs mere om projektet eller kontakt Lone Høiberg, lho@medcom.dk