Opdateret 14. januar 2019

Kortlægning af telemedicinske initiativer anno 2018

banner


MedCom har - ved brug af data fra det telemedicinske landkort - kortlagt telemedicinske initiativer i Danmark anno 2018. Resultaterne er præsenteret i denne kortlægningsrapport. Kortlægningsrapporten afspejler et øjebliksbillede per oktober 2018 og kortlægger fx hvilke teknologier, der anvendes, og hvilke aktiviteter de telemedicinske initiativer understøtter. 

Om det telemedicinske landkort
Det telemedicinske landkort er en database, hvori det er muligt at registrere og fremsøge informationer om telemedicinske initiativer i Danmark. Det telemedicinske landkort er offentligt tilgængeligt for både indrapportering af initiativer og anvendelse af data og kan tilgås via adressen www.telemedicinsk-landkort.dk.

Baggrund
Etableringen af det telemedicinske landkort er besluttet som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra 2012. Af denne fremgår det, at MedCom skal skabe et samlet og ensartet overblik over anvendelsen af telemedicinsk teknologi ved årligt at indsamle og publicere en oversigt over udbredelsen af telemedicinske løsninger. Denne oversigt har i flere år været præsenteret på E-sundhedsobservatoriet (se præsentationerne her), men præsenteres i år i denne rapport. Du kan læse mere om projektet her.