Opdateret 26. november 2019

Kortlægning af telemedicinske initiativer anno 2019

MedCom offentliggør hvert år en lille rapport over brugen af telemedicin i Danmark baseret på data fra det telemedicinske landkort.

Resultaterne for 2019 er netop blevet præsenteret på den norske konference EHiN og er nu også at finde på vores hjemmeside.

Kortlægningen afspejler et øjebliksbillede og indeholder bl.a. information om:

  • andelen af telemedicinske initiativer under udbredelse og i drift vs. andelen af pilotprojekter
  • i hvilke sektorer (kommuner, regioner og lægepraksis), der anvendes telemedicinske løsninger
  • hvor mange initiativer, som er tværsektorielle, og hvilke sektorer, som samarbejder
  • hvilke sygdomsområder initiativerne er målrettede
  • hvilken teknologi, der anvendes.

Flere telemedicinske initiativer udbredes eller er i drift

Én af de ting, der fremgår af kortlægningen, er, at andelen af telemedicinske initiativer under udbredelse eller i drift har været stigende siden 2013, mens andelen af telemedicinske pilotprojekter har været dalende. Således har initiativer under udbredelse eller i drift udgjort en større andel af de telemedicinske initiativer, der er i gang i Danmark, siden 2016. Dette er i overensstemmelse med et nationalt fokus på at udbrede velafprøvede telemedicinske initiativer fremfor at opdrive nye initiativer til afprøvning.

Find årets kortlægning samt de tidligere års kortlægninger her

Spørgsmål til rapporten kan rettes til tml@medcom.dk.

Husk også, at du altid selv kan søge inspiration og viden om telemedicin i Danmark på www.telemedicinsk-landkort.dk.