Opdateret 28. januar 2021

Kortlægning af telemedicinske initiativer anno 2020

MedCom offentliggør hvert år en kortlægning af brugen af telemedicin i Danmark baseret på data fra det telemedicinske landkort. Resultaterne for 2020 kan nu findes her

Kortlægningen afspejler et øjebliksbillede og indeholder bl.a. information om:

  • andelen af telemedicinske initiativer under udbredelse og i drift vs. andelen af pilotprojekter
  • i hvilke sektorer (kommuner, regioner og lægepraksis), der anvendes telemedicinske løsninger
  • hvor mange initiativer, som er tværsektorielle, og hvilke sektorer, som samarbejder
  • hvilke sygdomsområder initiativerne er målrettede
  • hvilken teknologi, der anvendes.

PRO-initiativer på det telemedicinske landkort

I 2019 og 2020 har MedCom samarbejdet med PRO-sekretariatet om bedre understøttelse af indrapportering og udsøgning af PRO-initiativer på det telemedicinske landkort. I 2020-kortlægningen indgår derfor et særligt afsnit, som stiller skarpt på de karakteristika, der er rapporteret om PRO-spørgeskemaer og PRO hjemmemålinger.

Fortsat stigning i antallet af telemedicinske initiativer under udbredelse og i drift

En tendens, som har gjort sig gældende siden 2016, er, at andelen af initiativer under udbredelse eller i drift stiger, mens andelen af telemedicinske pilotprojekter falder. Denne tendens ser ud til at fortsætte.

Registrerede initiativer fordelt på deres type

Find flere opgørelser i 2020-kortlægningen. På siden finder du også tidligere års kortlægninger.

Spørgsmål til rapporten kan rettes til tml@medcom.dk.

Vær med til at videndele

Er du involveret i et eller flere telemedicinske initiativer, som endnu ikke er registreret på det telemedicinske landkort, kan du oprette dem her. Husk også, at du altid selv kan søge inspiration og viden om telemedicin i Danmark på www.telemedicinsk-landkort.dk.