Opdateret 10. januar 2020

Laboratoriesvarportalen er MedCom certificeret

Laboratoriesvarportalen er godkendt til at kunne sende mikrobiologiske laboratoriesvar (XRPT05), som kopisvar til eget journalsystem.
Muligheden for at sende de mikrobiologiske kopisvar findes både i Laboratoriesvarportalen og i Sundhedsjournalen, og kommer til at fungere som den allerede forekommende mulighed for biokemiske laboratoriesvar og patologisvar.