Opdateret 9. maj 2019

Læge Henrik Rasmussen udnævnes til Lungesagens helt

banner


Lungeforeningen har udnævnt læge Henrik Rasmussen fra Lægehus Nord i Kolding til Lungesagens helt, se https://www.lunge.dk/fagpersoner/nyheder-laege-henrik-rasmussen-udnaevnes-til-lungesagens-helt.

Med udnævnelsen anerkender patientforeningen det arbejde, som er gjort i forløbsplansprojektet med at sikre gode forløbsplaner fra den praktiserende læge til patienter med KOL. Læge Henrik Rasmussen og KiAP er primus motor i definitionen af lægefagligt indhold og funktion i forløbsplanerne. Henrik Rasmussen er formand for den kliniske brugergruppe i forløbsplansprojektet.

Du kan læse mere om forløbsplansprojektet her.