Opdateret 26. juni 2018

Lægesystemerne klar til elektroniske forløbsplaner for KOL

Lægesystemerne har i 2018 arbejdet med at implementere et it-modul til oprettelse af elektroniske forløbsplaner for KOL. De er alle blevet testet i løbet af maj og juni. Testen er sket i samarbejde med KiAP (Kvalitet i Almen Praksis – tidl DAK-E).

Forløbsplanerne indgår i den styrkede indsats for mennesker med kronisk sygdom, og det er aftalt i OK18, at der skal udarbejdes elektroniske forløbsplaner til alle patienter, som inden for de seneste fire år er diagnosticeret med enten KOL, Type 2-diabetes, og/eller kroniske lænde-rygsmerter. Både fagligt og teknisk er forløbsplans-modulet udviklet i tæt samarbejde mellem PLO, DSAM, lægesystemleverandørerne, PLSP, KiAP og MedCom.

6 lægesystemer er endeligt godkendte og 2 lægesystemer har enkelte udeståender, som testes primo august. Se oversigt over de godkendte lægesystemer her.

Lægesystemerne er dermed klar til at udbrede løsningen til de alment praktiserende læger, og i august vil mindst 2 klinikker med hvert af de 8 lægesystemer få mulighed for at oprette elektroniske forløbsplaner for KOL-patienter.

Inden udgangen af 2018 skal løsningen være udbredt til alle almene lægepraksis.