Opdateret 3. juni 2021

Logis A/S er MedCom Certificeret

Logis A/S er med lægevagtssystemet LOGIS CAD godkendt til at kunne:

  • Sende den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22) og modtage negativ VANS-kvittering (XCTL01), negativ kvittering (XCTL02) og positiv kvittering (XCTL03)

Kort om kommunale akutfunktioner:

Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og varetager dermed indsatser i forbindelse hermed. Indsatsen skal dels være med til at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsat, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Herigennem kan akutfunktionen levere en indsats en indsats tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø og samtidig medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og/eller hjemtage patienter, der ikke længere har behov for en sygehusindlæggelse, men som fortsat har brug for en særlig sygeplejefaglig indsats.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Rune Hvid Schøler Kristensen & Huy Song Michelsen Ho Le