Opdateret 18. november 2021

Logis A/S er MedCom Certificeret

Logis A/S er med lægevagtsystemet LOGIS CAD godkendt til at kunne

  • Modtage det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22) og sende negativ kvittering (XCTL02) og positiv kvittering (XCTL03) i VANSEnvelope.

Kort om kommunale akutfunktioner:

Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og varetager dermed indsatser i forbindelse hermed. Indsatsen skal dels være med til at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsat, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Herigennem kan akutfunktionen levere en indsats en indsats tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø og samtidig medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og/eller hjemtage patienter, der ikke længere har behov for en sygehusindlæggelse, men som fortsat har brug for en særlig sygeplejefaglig indsats.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Hussein Ali Al-Issa, Rune Hvid Schøler Kristensen & Huy Song Michelsen Ho Le