Opdateret 14. september 2020

Målbillede for fremtidens meddelelseskommunikation på sundhedsområdet offentliggjort

Sundhedsdatastyrelsens ’Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet’ er en vigtig ramme for MedComs ambition om at modernisere vores infrastruktur til at imødekomme fremtidens behov blandt sundhedssektorens parter og hos borgerne selv.

Sundhedsvæsenet er under forandring – både mht. demografi, øget digitalisering, nye behandlingsformer og ansvarsfordelinger osv. Den understøttende infrastruktur skal kunne følge med denne udvikling og MedCom har derfor sammen med Sundhedsdatastyrelsen og andre centrale parter på sundhedsområdet en ambition om at kunne modernisere meddelelseskommunikationen, så den både er hurtigere og mere sikker samt at den bedre kan supportere komplekse forløb og borgeradgang. Centralt for moderniseringen er det ’Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet’ som Sundhedsdatastyrelsen offentliggjorde 1. september 2020.

Derved er den samlede ramme sat for en konkret afprøvning af en moderniseret infrastruktur, som MedCom har lavet både et teknisk og organisatorisk forarbejde til igennem MC11-projektperioden. Næste skridt er en teknisk afprøvning i samarbejde med udvalgte regioner, kommuner, praksissektoren, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og leverandører.

Både målbilledet og pilotafprøvningen er en del af initiativ 2.1 Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer i den nationale Strategi for Digital Sundhed 2018-2022. Afprøvningen vil skabe erfaringer og dermed dialog inden for området, som til sidst vil give værdifuldt input til en fremtidig revideret udgave af målbilledet. MedCom er dermed med til, sammen med sundhedsvæsenet centrale aktører, at udvikle og konkretisere fremtidens meddelelseskommunikation, så de nationale mål nås.