Opdateret 14. december 2017

MaTIS-projektet har nu afsluttet modningen af den Telemedicinske Infrastruktur

I aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016 er der indeholdt en aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicin. 

MaTIS-projektet har nu afsluttet modningen af den Telemedicinske Infrastruktur. Læs mere om MaTIS-projektet her.

MedCom og Sundhedsdatastyrelsen holder en temadag den 5. april 2017, kl. 09.30-15.30 i Forskerparken 10 i Odense, hvor resultaterne præsenteres. Du kan se programmet for MaTIS-temadagen her.

Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til medcom@medcom.dk.

MaTIS-projektet har udgivet en lille pjece, som du kan downloade her.