Opdateret 16. september 2019

MedCom deltager i e-sundhedsobservatoriet

 

MedCom deltager i e-sundhedsobservatoriet, hvor vi vil have en stand og holde fire oplæg.  

Konferencen finder sted d. 9. og 10. oktober 2019 i Nyborg.

Det overordnede tema er: Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?

Hver uge op til konferencen vil vi dele de fire emner, som MedCom præsenterer på konferencen. Emnerne hører ind under følgende fire overordnede temaer: datasikkerhed, telemedicin, E-sundhedsbattle om innovative projekter samt løsninger og HL7 / FHIR – Standarder for datadeling.

Du kan læse mere her.