Opdateret 14. februar 2017

MedCom er partner i projektet EURO-CAS

MedCom er partner i projektet EURO-CAS, som står for ’European eHealth Interoperability Conformity Assessment Scheme’, og formålet med projektet er at etablere en operationel europæisk model til test af sundheds-it-systemers interoperabilitetsevne op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Projektet er en viderebygning på Antilope-projektet (Advancing eHealth Interoperability), hvor MedCom var koordinator.

EURO-CAS vil bestå af modeller, processer og værktøjer, som test og certificeringsenheder rundt om i Europa kan bruge til at teste sundheds-it-løsningers interoperabilitet på en ensartet måde i henhold til både internationale, nationale og regionale standarder og krav. Derfor vil EURO-CAS også være bygget fleksibelt, så det netop kan anvendes på både lokalt/regionalt, nationalt og europæisk niveau, men samtidig sikre en bæredygtig og ensartet fælleseuropæisk løsning.

For sundhedssektoren vil EURO-CAS lette processen med at sikre interoperabilitet i de sundheds-it-løsninger, de indkøber og implementerer, og derved fremme delingen af sundhedsinformation mellem relevante parter og systemer til fordel for patienter og borgere.

Projektet startede 1. december 2016 og løber t.o.m. november 2018. EURO-CAS-projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020 Forsknings- og Innovationsprogram.

Se mere på www.euro-cas.eu, følg projektet på Twitter @EURO_CAS eller LinkedIn gruppen EURO-CAS.