Opdateret 1. februar 2017

MedCom har ansat to nye medarbejdere

 

Vi har tilbudt Mie Borch Dahl Kristensen ansættelse i en 1-årig fuldtidsstilling som konsulent. Hendes primære opgaver vil være arbejdet med FSIII-projektet og praksisprojektet, og hun vil indgå i MedComs kommuneteam.
Mie har tidligere været ansat hos os som studentermedhjælper og er 
startet i sin nye stilling den 1. februar 2017.

Vi har ligeledes ansat konsulent Heidi Skram i en 1-årig fuldtidsstilling. Heidi skal arbejde med tandlægeprojektet, og hendes primære opgave vil være at fungere som bindeled mellem sygehusene og de praktiserende tandlæger samt at afdække behov hos privatpraktiserende og specialtandlæger i kommunerne.
Heidi er startet i MedCom den 1. februar 2017.