Opdateret 8. juni 2021

MedCom har fået ny styregruppeformand

Hen over foråret har MedCom fået ny styregruppeformand, som den kun fjerde af slagsen i MedComs nu 27-årige levetid. Det bliver Sundhedsministeriets kontorchef, Stine Sønderby Bonde, som overtager posten efter Nanna Skovgaard.

Stine var i slut maj ude at hilse på alle MedCom-medarbejdere, da hun besøgte MedComs personaleseminar. Her var hun bl.a. ude at fortælle om regeringens prioriteter og hvordan sundheds-it kan understøtte. 

“MedCom er en nøglespiller i det fællesoffentlige samarbejde om sundheds-it. Både når det gælder at sikre en stabil drift af den digitale kommunikation, som sundhedsvæsenets medarbejdere og patienter er fuldt afhængige af i hverdagen, samt når nye strategiske it-projekter skal drives igennem til at understøtte fremtidens sammenhængende og borgernære sundhedsvæsen. Jeg ser fra min stol i Sundhedsministeriet frem til - sammen med Danske Regioner og KL - at fortsætte det gode samarbejde med MedCom”, fortæller Stine Sønderby Bonde. 

Også internt i MedCom ser vi frem til samarbejdet med den nye styregruppeformand. 

”I MedCom er vi dybt afhængige af det gode samarbejde mellem stat, regioner, kommuner, praksissektor og it-leverandører for at skabe fremdrift og resultater. Rammer og retning udstikkes af vores styregruppe, hvor vi ser frem til at fortsætte og videreudvikle det tværsektorielle samarbejde med Stine for bordenden., siger MedCom-direktør Lars Hulbæk.

Tidligere har Vagn Nielsen, Svend Særkjær og Nanna Skovgaard varetaget Sundhedsministeriets formandspost i MedComs styregruppe.