Opdateret 14. december 2017

MedCom har udgivet en ny pjece "Nyt om it på praksis-/laboratorieområdet i 2017"

 

MedCom har udgivet en ny pjece: "Nyt om it fra MedCom på praksis-/laboratorieområdet i 2017".

Pjecen omhandler emner så som opfølgning på prøvesvar, WebPatient, sundhedsjournalknappen, henvisning til kommunal forebyggelse, dynamisk henvisning, forløbsplaner samt forsikrings- og pensionsattester.