Opdateret 27. oktober 2020

MedCom moderniserer: version 0.9 af FHIR-Advis om sygehusophold og FHIR-Korrespondancemeddelelse er frigivet!

MedCom er i gang med moderniseringen af egne standarder, hvor advis om sygehusophold og den nye korrespondancemeddelelse danner spydspids som de første HL7 FHIR MedCom-standarder.

De to FHIR MedCom-standarder for advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelse er nu frigivet i version 0.9. De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser for de nye FHIR-standarder er tilgængelig via https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging
0.9 versionerne anses for at være meget tæt på den endelige version af de nye standarder. FHIR-standarder er en helt ny måde at dokumentere standarder på, og her er it-leverandørerne vigtige samarbejdspartnere, som kan give MedCom et værdifuldt bidrag til at sikre god kvalitet i de første FHIR MedCom-standarder.

Frem mod release af de endelige versioner af de nye FHIR-standarder afholdes følgende aktiviteter:

  • Q&A videomøde for leverandører og brugerrepræsentanter 
  • Workshop med feedback fra leverandører og brugerrepræsentanter
    Feedback på version 0.9 på begge FHIR-meddelelser, guidening i indpakning af FHIR-meddelelse i vans-envelope, intro til og mulighed for afprøvning af testsystemet Touchstone og testprotokoller 
  • Release af version 1.0 ultimo januar 2021 
  • Test og certificering Q1/Q2 2021

Datoer for workshops og release af version 1.0 findes her.

Hvis du vil vide mere om de to FHIR-meddelelser, kan du læse videre her: