Opdateret 29. april 2022

MedCom og HL7 Denmark (HL7-DK) har underskrevet samarbejdsaftale vedrørende forvaltning af HL7-DK’s FHIR-kerneprofiler ”DK-core”

 

HL7 Denmark (HL7-DK) og MedCom har netop underskrevet samarbejdsaftale vedrørende forvaltning af HL7-DK’s FHIR-kerneprofiler, kaldet ”DK-core”.

HL7-DK, der er en dansk affiliate af HL7 International, ejer DK-core som består af en række FHIR® profiler, der er udarbejdet på baggrund af et stort ønske om ensartet anvendelse af FHIR i det danske sundhedsvæsen. Udgangspunktet for indholdet af DK-core er informationer som er relevante at udveksle mellem parter med relation til sundhedsvæsenet. I HL7-DK sidder medlemmer fra offentlige institutioner, private virksomheder og selvstændige, der alle er med til at sætte retningen for DK-core.

MedComs rolle er at agere et officielt bindeled mellem HL7-DK og det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA). Det sker som følge af et ønske fra HL7-DK’s side, om at DK-core skal optages i RUSA’s standardkatalog. Dette skal være med til at understrege, at det er et seriøst stykke arbejde, der udføres af dygtige fagfolk og ildsjæle.

På RUSA-mødet d. 27. april 2022 blev samarbejdsaftalen præsenteret og godkendt.  Det forventes at DK-core fremlægges for RUSA på det næstkommende møde d. 15. juni 2022, hvor både MedCom og en repræsentant fra HL7-DK vil være til stede.

Er der interesse i at få uddybet samarbejdsaftalens indhold, er man velkommen til at kontakte MedCom.