Opdateret 27. juni 2019

MedCom på besøg hos regionerne

MedCom har været på besøg i de 5 regioner, hvor vi har fortalt om vores projekter vedr. digitalisering i almen praksis.

Vi har mødt regionernes folk fra praksisafdelingen, der arbejder med kvalitet i almen praksis og med praksisplaner, dem, der arbejder med sundhedsaftalen og det tværsektorielle samarbejde, it-afdelingen, økonomi-folk, patientsikkerheds-personale mv. En bred gruppe i regionerne, som gerne ville høre om MedComs projekter indenfor praksisområdet. Vi fortalte om programmet vedr. Digital Almen Praksis, forløbsplaner, henvisninger til kommunerne og video i almen praksis.

Tak til regionerne for jeres interesse.