Opdateret 29. august 2017

MedCom på FSKIS Landsmøde 2017

 

MedCom deltager som udstiller i Konsultations- og Infirmerisygeplejerskers Landsmøde (FSKIS), lørdag den 2. september 2017 på Hotel Nyborg Strand.
På MedComs stand vil deltagere bl.a. kunne blive informeret om MedComs igangværende praksisprojekter:

 • OPFØLGNING PÅ PRØVESVAR
  Følg status på dine parakliniske undersøgelser
 • ELEKTRONISK HJEMMEMONITORERING MED WEBPATIENT
  WebPatient frigiver tid til konsultationer og patientsamtaler
 • HENVISNING TIL KOMMUNAL FOREBYGGELSE
  Teknisk løsning, der giver enklere arbejdsgange
 • NYT MODUL TIL AT SKRIVE FORLØBSPLANER TIL KOL-PATIENTER
  Patientens forløbsplan
 • MODTAG OG SEND ELEKTRONISKE FORSIKRINGS- OG PENSIONSATTESTER I DIT LÆGESYSTEM
  Elektroniske attester

Link til landsmøde og program finder du her.