Opdateret 28. maj 2019

MedCom præsenterer d. 19. juni 2019 i Odense det nye HL7 FHIR repository

banner

 

Der er nu etableret et nationalt HL7 FHIR repository hos MedCom, som på sigt skal rumme de kommende moderniserede MedCom-standarder. FHIR repositoriet publiceres med værktøjet Simplifier fra Firely, hvor flere andre udenlandske projekter også publiceres.

Udover MedComs FHIR standarder kan repositoriet også rumme nationale basis ressourcer og profileringer, samt alle projekter der anvender FHIR inviteres til at uploade til det nye repository. Fordelen er videndeling, samt danne grundlag for standardisering, hvor muligt.

MedCom præsenterer d. 19. juni 2019 i Odense det nye repository, samt inviterer alle interesserede aktører for fastlæggelse af det fremadrettede standardiseringsarbejde og best-practice i profileringsarbejdet. 

Se dagens program her.