Opdateret 12. juni 2020

MedCom re-certificeret i ISO 9001:2015

Den 28. maj gennemgik MedCom ISO 9001 re-certificerings audit med godt resultat. MedComs kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder derfor fortsat kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015. Ud over re-certificeringen, blev certificeringsomfanget også udvidet så det fremover yderligere dækker MedComs arbejdsproces med udarbejdelse og ændring af MedCom-standarder.