Opdateret 23. april 2019

MedCom skifter til nyt økonomisystem den 23. maj 2019 – skiftet kan risikere at medføre forsinkede betalinger

Den 23. maj 2019 overgår MedCom til et nyt økonomisystem kaldet SydAX. Skiftet betyder, at der vil være en lukkeperiode fra 1. maj til 22. maj 2019, hvor MedCom bl.a. ikke kan håndtere fakturaer, mødegodtgørelsesblanketter og øvrige udbetalinger.

Vi har forberedt os grundigt på denne situation for at mindske gener for leverandører m.fl. så meget som muligt. Som leverandør skal du dog være forberedt på, at der kan være fakturaer i maj 2019, som MedCom desværre ikke vil få betalt til tiden.
Dette gælder ligeledes for indkomne mødegodtgørelsesblanketter.

Fakturaer og mødegodtgørelsesblanketter modtaget i perioden 1. maj til 22. maj vil blive opsamlet og behandlet straks efter idriftsættelsen af det nye system. Betalinger vil blive gennemført hurtigst muligt herefter.

Spørgsmål kan rettes til MedComs bogholderi på medcom@medcom.dk.