Opdateret 14. januar 2019

MedCom takker for godt samarbejde omkring FSIII-implementeringsstøtten

MedComs implementeringsopgaver for KL omkring Fælles Sprog III er afsluttede med udgangen af juni 2018, og flere kommuner dokumenterer nu efter den nye dokumentationsmetode. Da ikke alle kommuner har færdigimplementeret Fælles Sprog III, vil der fortsat være hjælp og vejledning at hente hos KL (fs3@kl.dk). MedComs FSIII-team takker for samarbejdet og ønsker de sidste kommuner god arbejdslyst med at komme i mål.

MedComs FSIII-team har udarbejdet en pjece ”Fælles Sprog III og den gode indlæggelsesrapport”. Pjecen indeholder anbefalinger til den indlæggelsesrapport, der bliver udvekslet mellem kommune og sygehus, når borgere, der får hjælp fra kommunen, indlægges.

Find pjecen her, og læs mere om MedCom-standarden for indlæggelsesrapporten i ”Trin for trin-guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser 1.0.3”.

Du kan stadig finde alle MedComs FSIII-materialer og mødereferater på hjemmesiden – se ”Fælles Sprog III” under ”Projekter og aktiviteter

Hvis du fremover har spørgsmål til FSIII-metoden, eller brug for hjælp til implementering af FSIII, kan du kontakte KL på fs3III@KL.dk .

KL udsender løbende nyhedsbreve, som du kan abonnere på via FSIII hjemmeside fs3.nu.

Hvis du har spørgsmål til standarden for indlæggelsesrapporten eller FSIII udvekslingsdatasættet, kan du kontakte MedCom på medcom@medcom.dk