Opdateret 14. januar 2019

MedCom - uden for landets grænser

banner


I dette nyhedsbrev er fokus rettet mod MedComs internationale aktiviteter. De består primært af 3 europæiske projekter, der alle er finansieret af EU’s forskningsprogram Horizon 2020, men også internationalt netværk og samarbejde er en grundsten for arbejdet.

Målsætningen i hvert projekt er meget forskellig, men de har det tilfælles, at de alle har relevante snitflader til MedComs kerneaktiviteter, fx standarder, test og certificering, dataudveksling og sikkerhed. De giver derfor MedCom en unik mulighed for at få ny viden og inddrage den i praksis samt skabe relationer til organisationer rundt om i Europa og dele vores danske erfaringer.

  • EURO-CAS – at bane vejen for mere interoperabilitet gennem en fælleseuropæisk test af systemers overensstemmelse med internationale standarder.
  • KONFIDO – at udvikle avancerede sikkerhedsværktøjer med udgangspunkt i den nyeste teknologi til dataudveksling på tværs af landegrænser i EU.
  • Trillium II – at skabe rammerne for et internationalt patient summary til brug i livstruende situationer og akutte behandlinger uanset hvor man er i verden.

Alle tre projekter befinder sig i en spændende periode – EURO-CAS er klar til at præsentere sit slutprodukt, KONFIDO har udviklet sine første prototyper, som er klar til afprøvning, og Trillium II har netop medvirket i en stor international katastrofeøvelse i Rumænien. Læs mere om de tre projekter nederst i nyhedsbrevet.

Desuden er MedCom med i et nordisk sundheds-it-netværk, hvor man sikrer en direkte vidensdeling med søsterorganisationer i hele Norden. Sidste møde blev afholdt i Danmark hos Sundhedsdatastyrelsen i juni 2018, og fokus var her på udveksling af erfaringer med igangværende aktiviteter i de medvirkende lande, inkl. fx NSP, sundhed.dk og MedCom11-projekter for Danmarks vedkommende. Desuden blev emner af fælles interesse diskuteret.

Gennem MedComs medlemskab og engagement i EHTEL (www.ehtel.eu) har MedCom i samarbejde med sundhed.dk haft mulighed for at bidrage til etableringen af et nationalt eHealth-center i Tjekkiet. Danmark har bidraget med vores erfaringer vedrørende digitalisering i sundhedsvæsenet og governance heraf.

MedCom er også en central del af en dansk delegation, der under ledelse af Sundhedsministeriet indgik en officiel aftale om vidensdeling med Mexicos sundhedsministerium i 2016. MedCom bidrager i det samlede arbejde med erfaringer om bl.a. implementering af internationale standarder, tværsektorielt samarbejde og evaluering af sundheds-it indsatser. Et andet område er telemedicin, hvor et nyligt besøg i Mexico havde fokus på anvendelse af telemedicinske løsninger i psykiatrien og på at initiere et pilotprojekt herom i delstaten Durango, som er en meget afsidesliggende og landlig region. I det arbejde deltager bl.a. også Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.   

EURO-CAS præsenterer sit arbejde - deltag gratis i konferencen
EURO-CAS projektet afholder sin afsluttende konference den 21. november 2018 i Bruxelles. Hør, hvordan CASforEU – the Conformity Assessment Scheme for Europe kan være med til at forbedre interoperabilitet på sundhedsområdet. Der vil også være indlæg og perspektivering fra slutbrugerorganisationer samt leverandører og myndigheder.

Deltagelse er gratis. Se dagsorden og foretag din tilmelding her >>.

Læs mere om EURO-CAS her >>.

It-sikkerhed i fokus i EU og i KONFIDO-projektet
Oktober er European Cyber Security Month og har til formål at skabe opmærksomhed omkring internetsikkerhed gennem informationer, råd og vejledning og derved sikre de Europæiske borgere bedre, når de er online.

Også netop it-sikkerhed er drivkraften i KONFIDO-projektet, hvor forskere i Italien, Frankrig, Storbritannien og Grækenland har udviklet en værktøjskasse med sikkerhedskomponenter, der kan gøre deling af sundhedsdata via OpenNCP på tværs af EU-grænser meget mere sikkert.

Projektdeltagerne har netop mødtes i Thessaloniki, Grækenland for at gennemgå status. Værktøjerne er nu klar som første prototyper og skal afprøves i mindre tests mellem Spanien, Italien og Danmark. I Danmark udføres det som et samarbejde mellem sundhed.dk og MedCom.

Læs mere om KONFIDO her >>.

Trillium II tester patient summary i katastrofeberedskabsøvelse i Rumænien
Trillium II-projektet har netop deltaget i Europas største katastrofeberedskabsøvelse til dato. Øvelsen fandt sted d. 15.-16. oktober i området omkring Bukarest, Rumænien. Omkring 700 frivillige deltagere agerede ofre i et jordskælvsscenarie, som skulle håndteres af felthospitaler fra bl.a. Rumænien, Israel, Østrig, Norge og Italien. Trillium II fik lov at udstyre et antal patienter med et patient summary i HL7 FHIR-format for at evaluere værdien af at have information om bl.a. allergi, aktuel medicin, diagnoser mv. tilgængelige for beredskabs- og sundhedspersonalet i en katastrofesituation. Projektet hentede værdifulde erfaringer med hjem, og disse erfaringer vil indgå i projektets videre arbejde.  

Læs mere om Trillium II her >>.

EURO-CAS (727028), KONFIDO (727528) & TRILLIUM II (727745) har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 Rammeprogram for Forskning og Innovation.