Opdateret 9. maj 2018

MedCom udstiller værktøj, CDAViewer, til visning af delte CDA dokumenter

Deling af kliniske dokumenter er et af tiltagene i ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb´, som er initieret af Sundhedsdatastyrelsen.

Til deling af kliniske dokumenter anvendes HL7 standarden CDA (Clinical Document Architecture).

Dette er relevant i forbindelse med test og udviklingsfasen for deling af dokumenter at verificere, at CDA dokumenter er tilgængelige for andre via NSP testmiljøet, dette via CDAViewer.

For at anvende CDAViewer kræver det en brugeradgang. Det står beskrevet i vejledningen hvordan. Oprettelsen som bruger er for tiden manuel, og der kan derfor tage op til et par arbejdsdage.

Til visning af delte CDA dokumenter via NSP testmiljøet kan CDAViewer bruges via følgende link: https://cdaviewer.medcom.dk/cdaviewer/ 

Du kan læse vejledningen her

Vil du vide mere om selve CDA standarden kan vi anbefale et 2-dages CDA-kursus d. 29. og 30 maj 2018 i København.