Opdateret 15. februar 2017

MedCom10 - Sådan går det


Der er netop udarbejdet overordnet status på projekterne i MedCom10 samt på basisopgaverne. Som noget nyt kan man på side 5 få et hurtigt overblik over den største risiko, den største milepæl siden sidste MedCom-styregruppemøde samt den største milepæl i nærmest fremtid for MedCom10-projekterne. 

Læs hele dokumentet her.