Opdateret 21. december 2020

MedCom11-publikation offentliggjort

 

MedCom træder fra 1. januar 2021 ind i en ny projektperiode, MedCom12. Det betyder også, at den nuværende periode, MedCom11+, lakker mod enden, hvorfor vi nu har offentliggjort en oversigt over hele MedCom11-perioden, som har omfattet 2018 og 2019 - under navnet MedCom11 - samt 2020 - under navnet MedCom11+. Med publikationen, MedCom11 – Sådan gik det, kan du få en oversigt over de sidste tre års arbejde i MedCom.

Visionen for MedCom11 har været at arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne. Der er overordnet sket rigtig meget de sidste tre år, særligt i 2020 pga. den stadig forandrende Covid-19 situation, men vi vil alligevel fremhæve følgende som nogle af MedComs hovedresultater:

  • Afprøvning og roadmap for moderniseret udgave af MedCom-kommunikationen, med vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder
  • Det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom-kommunikation
  • Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen
  • Styrkelse af den kliniske arbejdsplads i almen praksis gennem arbejdet med hurtigt patientoverblik, bedre forberedelse af konsultationer og intelligent indbakke
  • Yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden

…med mange flere, som kan læses i publikationen.

På trods af et uventet 2020, har MedCom leveret markante resultater, naturligvis i tæt, koordineret og afhængigt samarbejde med stat, regioner, kommuner, praksissektorer og parternes IT-leverandører. Nu glæder vi os til en ny og spændende projektperiode fra årsskiftet – en periode som efterhånden kun er to uger væk. I november publicerede vi også en nyhed omkring MedCom12-processen.

Publikationen kan også findes på MedComs hjemmeside under Publikationer.