Opdateret 2. januar 2018

MedCom11 skudt i gang

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT og MedComs styregruppe har tiltrådt MedComs arbejdsprogram for 2018 og 2019.

Arbejdsprogrammet følger en vision om at arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne.

Vi vil derfor i 2018 og 2019 arbejde med en særlig fokuseret indsats på:

  • Afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder
  • Det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation
  • Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen
  • Yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden

Det samlede arbejdsprogram kan læses her