Opdateret 6. januar 2021

MedCom12 er skudt i gang!

MedCom har siden august været i gang med at planlægge programmet forMedCom12 (2021-2022).  MedCom12 er tidsmæssigt koordineret med udløbet af Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Programmet blev godkendt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT d. 2. december 2020 og i MedComs styregruppe d. 16. december 2020.

I MedCom12 er der særligt fokus på implementering af moderniseret MedCom kommunikation, udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved deling af data mellem almen praksis, sygehuse, kommuner, speciallægepraksis og borgere. Derudover fokuserer MedCom på styrket inddragelse af borgerne gennem understøttelse af borgerrettede løsninger, udbredt anvendelse af videokonferencer og fortsat hærdning af informationssikkerheden, herunder understøttelse af det nationale cybersikkerhedsarbejde.

Her kan du læse mere om MedComs arbejdsprogram for de næste to år.

Vi glæder os til samarbejdet med alle involverede parter!