Opdateret 17. november 2020

MedCom12 rykker nærmere

 

MedComs nuværende arbejdsprogram dækker 2018-2020 (MedCom11). MedCom har derfor siden sommerferien været på en virtuel besøgsrunde hos ejere og samarbejdspartnere for at tage en dialog om MedComs arbejdsprogram for 2021-2022 (MedCom12). Det er blevet til 19 givtige møder, som har givet inspiration til det videre arbejde med programmet. På møderne er der udtrykt opbakning til det forelagte program og til MedCom generelt. Parterne bakker i særdeleshed op om MedComs planer om at fortsætte moderniseringen af standarder og infrastruktur, som har været under forberedelse og afprøvning de sidste tre år. De næste to år tages der hul på en national implementering, som kommer til at strække sig ud over en længere årrække. Derudover vil MedCom være med til at understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved deling af data mellem sundhedspersonale og borgere, samt understøtte at borgerne inddrages i egen sundhed gennem borgerrettede løsninger. Interessen for at anvende videokonferencer i sundhedsvæsnet er steget drastisk i 2020, især efter Coronas indtog. Udbredelsen af videoanvendelse kommer derfor også til at fylde i MedComs nye arbejdsprogram. I denne digitale verden har informations- og cybersikkerhed en central rolle og MedCom vil fortsætte med at styrke indsatsen for at sikre data, samt at indgå i de nationale initiativer på området. MedCom holder blikket rettet mod internationale aktiviteter, især på standardiseringsområdet, og vil også have fokus på ny teknologi i det kommende arbejdsprogram.

Programmet for MedCom12 blev behandlet på et seminar i MedComs styregruppe den 13. november og næste skridt er nu at få programmet godkendt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT den 2. december og endeligt i MedComs styregruppe på mødet den 16. december 2020, hvorefter MedCom12 startes op den 1. januar 2021. Vi glæder os til at dele det endelige program med jer!