Opdateret 28. januar 2020

MedComs første HL7 FHIR-standarder er på trapperne

MedCom har siden begyndelsen af 2018 arbejdet for at modernisere MedComs egne standarder. Moderniseringen betyder en udfasning af EDIFACT og OIO-XML og introduktion af HL7 FHIR. MedCom har netop skudt den tekniske implementering i gang af to nye MedCom FHIR-standarder: Advis om Sygehusophold og en udvidet Korrespondancemeddelelse.

Billede af FHIR logo

D. 22. januar 2020 blev den første tekniske workshop i en række af i alt fire workshops i 2020 afholdt. I alt deltog 31 tekniske projektledere fra kommuner, regioner, it-systemleverandører, it-arkitekter og systemudviklere.

De tekniske workshops har til formål at understøtte den tekniske implementering i relevante it-systemer med henblik på at teste leverandørerne sidst i 2020. Herefter følger den organisatoriske implementering og overgang til drift i systemerne. Læs mere om formålet med første workshop på MedComs hjemmeside.

Det forventes desuden, at MedComs udviklede nationale HL7 CDA-standarder tages i brug i 2020 i forbindelse med implementering af Det Samlede Patientoverblik, telemedicin og PRO, og at MedComs moderniseringstiltag i 2020 resulterer i optagelse af de første nationale FHIR-profiler i standardkataloget.

På MedComs hjemmeside kan du læse mere om arbejdet med at modernisere MedComs standarder.

Sideløbende deltager MedCom i den fælles danske profilering af FHIR, som finder sted dels hos Sundhedsdatastyrelsen og dels i den danske HL7 affiliate, samt dennes åbne arbejdsgruppe.

Hvorfor modernisere?

Sundhedssektorens parter og it-leverandører efterspørger, at EDIFACT kommunikationen afløses af FHIR. Moderniserede standarder som HL7 FHIR er mere fleksible, og kan ibrugtages hurtigere. Det gør det også muligt at implementere revideringer og udvidelser til standarder gradvist i systemerne, i den takt de har mulighed for efter deres individuelle roadmaps. Overgangen til FHIR kommer til at foregå som en glidende overgang og drives af forretningsmæssige behov.

Når der anvendes danske profiler af internationale HL7 standarder, vil investeringer foretaget i danske systemer lettere kunne eksporteres, ligesom opgaven med at byde på udbud reduceres for udenlandske leverandører. Anvendelse af danske profiler af internationale HL7 standarder vil også potentielt gøre det enklere at udveksle informationer på tværs af landegrænser.

Baggrund

Gennem de seneste 25 år er beskedudveksling sket med anvendelse af EDIFACT format, der alle er danske profiler af de internationale EDIFACT standarder. Efter 10 år med EDIFACT standarder i Danmark, blev der udarbejdet nogle OIO-XML standarder svarende til EDIFACT standarderne, som bruges bredt i Danmark. Nu peger tendensen dog mod HL7 format i stedet.

Overgangen til FHIR forudsætter en grundlæggende national standardisering af FHIR basis-ressourcer, hvis den danske sundhedssektor skal have den fulde effekt af FHIR-standarden. Hertil kommer centrale beslutninger med konsekvenser for samtlige MedCom standarder, der med fordel kan sammentænkes med udfasning af EDIFACT over en længere årrække. Eksempelvis nationalt erstatnings-CPR-nr., ICD11 diagnose klassifikation og udfasning af SHAK.