Opdateret 16. januar 2017

MedComs internationale projekter

MedCom har i løbet af de sidste 3 måneder påbegyndt arbejdet i 3 EU-projekter:

  • EURO-CAS - "European eHealth Interoperability Conformity Assessment Scheme", som bl.a. bygger videre på Antilope-projektet, som MedCom var koordinator for. Projektet skal ende ud i operationelle guidelines til test af interoperabilitet af sundheds-it-systemer op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Projektet startede 1. december 2016 og løber 24 måneder.
  • KONFIDO - "Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services", som har fokus på sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata, både nationalt og internationalt. Sundhed.dk er også partner i projektet. Projektet startede 1. november 2016 og løber 36 måneder.
  • Trillium II - "Reinforcing the Bridges and Scaling up EU/US Cooperation on Patient Summary", som bl.a. bygger videre på andre tidligere projekter, bl.a. epSOS-projektet, som MedCom også var en del af. Projektet skal komme med retningslinjer for, hvordan en international standard for et "Patient Summary", som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA, skal se ud. MedCom er administrativ koordinator på projektet, som startede 1. januar 2017 og løber 30 måneder.