Opdateret 11. november 2022

MedTek Huset er med laboratoriesystemet GR-LIMS MedCom Certificeret

GR-LIMS er godkendt til at kunne:

  • Afsende laboratoriesvar (RPT01 version R0131X) med tilhørende bilag (BIN01 version B0131X)
  • Modtage kvitteringer (CTL01-03 version C0130Q, C0230Q og C0330Q ) på afsendte meddelelser

Ovenstående certificering betyder at GR-LIMS hermed kan afsende laboratoriesvar med tilhørende bilag til de rekvirerende modtagere.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Hussein Ali Al-Issa, Marianne Broholm & Huy Song Michelsen Ho Le.