Opdateret 28. maj 2020

Metodika AB er MedCom Certificeret

Metodika AB med systemet Metodika EPM (tidl. Skalpell) er godkendt til at kunne sende XML binære fil (XBIN01) og henvisningsbilag (XBIN02).