Opdateret 3. juni 2021

Metodika AB er MedCom Certificeret

Metodika AB er med privathospitalssystemet Metodika EPM godkendt til at kunne:

  • Foretage dataleverance af journaloplysninger til Sundhedsjournalens datakilde: E-Journal.

Dette betyder at Metodika’s privathospitalskunder i den nærmeste fremtid vil begynde at loade journaldata til E-Journal – til gavn for sundhedspersoner som har et behandlingsansvar, patienter, og evt. pårørende som har fået fuldmagt fra patienten.

Status er således at Novax, Xmedicus og Metodika nu er godkendt. MedCom fortsætter med de resterende leverandører.

Opkobling af privathospitaler er et delprojekt i Sundhedsjournal 3 projektet.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Jens Rahbek Nørgaard & Huy Song Michelsen Ho Le