Opdateret 17. december 2021

Midlertidig aftale om dosispakket medicin

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en midlertidig aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud, hvor kommunens sundhedspersonale yder bistand til at dosere og/eller administrere medicin.

Formålet med aftalen er, at praktiserende læger hurtigst muligt påbegynder dosispakket medicin for borgere i stabile medicinforløb og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen.

Baggrunden for aftalen er at øge medicinsikkerheden og frigøre medarbejderressourcer i en periode, hvor der kommer ekstraordinært pres på det kommunale og regionale sundhedsvæsen grundet corona-situationen i vinteren 2021/2022.

Staten betaler lægens honorar for at få borgerne på dosispakket medicin. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin. Der er tale om en midlertidig ordning med udløb den 1. april 2022. Det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende aftalen.

Fremgangsmåden i aftalen er, at sygeplejersken/SOSU-assistenten/den medicinansvarlige i kommunen) finder egnede borgere jf. ovenfor og kontakter egen læge for stillingtagen til ordination af dosispakning.

MedCom bistår kommunerne med vejledningsmateriale vedr. arbejdsgangsbeskrivelse ifm. opstart af dosiskort samt ved ændringer.

Vejledninger samt en FAQ er tilgængelig på MedComs hjemmeside på https://www.medcom.dk/dosisdispensering.