Opdateret 1. november 2021

Mød os til Lægedage 2021

Efter et år uden Lægedage pga. Covid-19, vil arrangementet igen blive afholdt. 2021-udgaven foregår i Bella Center i København fra d. 15. til d. 19. november, og årets Lægedage-tema er:

Almen praksis som en helhed – som team kan vi løfte mere – det gør en forskel at vi kender hinanden og hinandens styrker.

Traditionen tro vil MedCom igen være til stede på Lægedage, hvor vi vil have egen stand (A-007). Vil du høre mere om aktuelle nyheder eller har spørgsmål til nuværende løsninger inden for almen praksis, så besøg vores stand til en uformel snak over en kop kaffe.

Vi stiller talstærkt op fra MedCom, og vi står klar til at fortælle om følgende projekter: 

Digital almen praksis, dynamisk henvisning til pakkeforløb, elektroniske attester, forløbsplan, henvisninger til kommunerne, telemedicin samt elektronisk overførsel af svar fra eget laboratorieudstyr.

Du kan læse mere om Lægedage 2021 og se det fulde program her.