Opdateret 1. oktober 2021

Mulige ændringer på vej: Differentieret borger- og klinikervisning

Historisk set har MedComs certificeringer været målrettet fagprofessionelle. Der er dog en del, som har ændret sig. F.eks. har borgerne løbende fået bedre adgang til egne sundhedsdata, heriblandt visning af e-journal og laboratoriesvarportal i sundhedsjournalen på sundhed.dk. Hidtil har certificeringer af de borgerrettede visninger skulle opfylde samme krav som ved visning for de fagprofessionelle, primært for at sikre ensartethed i visningerne til brug under dialogen mellem borger og kliniker. Det har dog vist sig, at borgerne har haft udfordringer ved eksempelvis at forstå egne laboratoriesvar, hvilket bl.a. kan forklares med det lægefaglige sprog som anvendes i svarene.

Derfor tog MedCom i august 2020, på opfordring fra MinLæge-styregruppen, initiativ til en arbejdsgruppe, der skulle analysere balancen mellem de to forskellige behov for hhv. en ensartet visning for borger og fagprofessionel samt en differentieret visning til brug for borgernes forståelse.

Arbejdsgruppens overvejelser har bl.a. gået på, om oplysninger fra de fagprofessionelles visninger kan undlades i borgervisninger, fordi borgere nemt kan fejlfortolke oplysningerne. F.eks. forstår en kliniker et laboratoriesvar med et tilhørende referenceområde på en bestemt måde, mens borgeren kan tolke det anderledes. Desuden er det drøftet, hvorvidt terminologi som f.eks. laboratorieanalysenavne skal undlades og om borgervisningerne i stedet kan suppleres med borgerrettede vejledninger.

Helt overordnet kom arbejdsgruppen frem til, at der skal udarbejdes to visninger: en såkaldt klinikervisning og en forsimplet borgervisning. I den borgerrettede løsning kan der suppleres med forklaringer.

Du kan her læse mere detaljeret om arbejdsgruppen og konklusionerne fra projektet.

I skrivende stund er MedCom i samarbejde med Sundhed.dk, MinLæge og Duckwise i gang med at udarbejde mockups (dvs. prototyper), hvor forslagene fra arbejdsgruppen vil blive implementeret. Det er planlagt at disse mockups vil blive præsenteret for og testet i samarbejde med en gruppe udvalgte borgere. Dette med henblik på at teste arbejdsgruppens ideer samt undersøge hvorvidt borgerne er i stand til at forstå den nye visning af laboratoriesvar.  Som en del af arbejdet omkring mockups, vil MedCom i samarbejde med klinikerne definere hvad minimumskravene er for de borgerrettede visninger.